Biegli Rewidenci
 

JANINA BILAT

Biegły Rewident nr 222/906 od 1984 r. Dwadzieścia lat
doświadczenia zawodowego w dziedzinie badań sprawozdań
finansowych, a w szczególności spółek z branży przemysłowej,budowlanej oraz usługowej. Bardzo dobra znajomość technik prowadzenia rachunkowości oraz ewidencji pomocniczej.

Doświadczenie zawodowe

 

Konsultacje i doradztwo w problematyce związanej z badaniem sprawozdań finansowych i prowadzeniem rachunkowości,

     

Doradztwo podatkowe i w zakresie metod i organizacji rachunkowości,

     

Współudział w opracowaniu memorandów informacyjnych i sprawozdań finansowych do prospektów emisyjnych,

     

Badanie sprawozdań finansowych w firmach różnych branż, w tym w jednostkach sektora gospodarki komunalnej (m.in. wodociągi)

  • za 2003 rok - 20 jednostek gospodarczych,
  • za 2004 rok - 23 jednostek gospodarczych,

  • za 2005 rok - 25 jednostek gospodarczych.

Audyt zewnętrzny projektów realizowanych ze środków pomocowych UE


© 2006 Biegli rewidenci
  Wczytywanie strony, proszę czekać