Biegli Rewidenci
 

Janina Bilat

JANINA BILAT

Prezes Zarządu
Biegły Rewident nr 222/906, od 1984 r. Dwadzieścia lat doświadczenia zawodowego w dziedzinie badań sprawozdań finansowych jednostek różnych branż, a w szczególności przedsiębiorstw przemysłowych, budowlanych oraz usługowych.
Znawca praktycznych metod i technik prowadzenia rachunkowości, rachunku kosztów i urządzeń pomocniczych.

Ewa Suwara

EWA SUWARA

Członek Zarządu
Biegły Rewident nr 9608/7166 od 2001 r. Biegły rewident w wielu spółkach produkcyjnych, usługowych w tym w szczególności z sektora energetycznego. Specjalista w zakresie przygotowywania due dilligence przedsiębiorstw i oceny ryzyka.


Teresa Sadowska

TERESA SADOWSKA

Członek Zarządu
Biegły Rewident nr 9358/7020 od 2001 r. Specjalista w zakresie badania spółek notowanych na giełdzie, branży hutniczej i pozyskiwania metali. Znawca problematyki rachunkowości zabezpieczeń.Andrzej Błażejewski

ANDRZEJ BŁAŻEJEWSKI

Biegły rewident nr 415/1217, od 1985 r. Uczestnik życia gospodarczego od wielu lat, ceniony specjalista w zakresie doradztwa finansowego, ekonomicznoego i inwestycyjnego. Biegły rewident wielu spółek w tzm również z sektora finansowego (ubezpieczenia, leasing).

Maria Tomczak

MARIA TOMCZAK

Biegły rewident nr 4133/1451, od 1985 r. Specjalista w zakresie badania sprawozdań finansowych instytucji i spółek różnych branż oraz doradztwa podatkowego. Bogate doświadczenie w zakresie badania rachunkowości i sprawozdań jednostek służby zdrowia i podmiotów wykorzystujących środki pomocowe UE.

Biegli rewidenci

Agencja „Accord’ab” jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych na podstawie ustawy z dnia 13.10.1994 r o biegłych rewidentach i ich samorządzie.

© 2006 Biegli rewidenci
  Wczytywanie strony, proszę czekać